قابل توجه استادان و دانشجويان گرامی:
  1. دسترسي به درس افزار فقط از طريق شناسه بهشتی ميسر است.
  2. جهت دريافت، بازيابي يا بازنشاني رمزعبور شناسه بهشتی خود از طريق سامانه شناسه بهشتی اقدام فرماييد.
  3. چنانچه داراي آدرس پست الکترونيک در دامنه sbu.ac.ir هستيد، جهت ورود به سامانه درس افزار مي توانيد از بخش اول پست الکترونيک خود و رمزعبور آن استفاده نماييد.
    مثال: اگر آدرس پست الکترونیک شما ict.example@sbu.ac.ir است در بخش شناسه ورود ict.example‌ و در بخش رمزعبور، رمزعبور پست الکترونیک خود را وارد نمایید.
  4. دروس ارائه شده در ابتداي هر نيمسال تحصيلي در درس افزار ايجاد و فهرست دانشجوياني که هر درس را اخذ کرده اند و استاداني که هر درس را ارائه داده اند در زمان انتخاب واحد و پس از حذف و اضافه بروزرسانی مي شوند. استادان گرامي درصورت داشتن هر گونه سوال یا مشکل در ارتباط با سامانه درس افزار لطفا از طریق میرخدمت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و دانشجويان از طريق میزخدمت دانشجویی با در میان بگذارید.